sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0946 777 833

Quy trình sản xuất

Nấu đậu nành
Nấu đậu nành
Lên men đậu nành
Lên men đậu nành
Nấu đường thốt nốt
Nấu đường thốt nốt
Ủ tương hột
Ủ tương hột
Kiểm tra đóng gói
Kiểm tra đóng gói